29 april 2021

Open brief IV: hoopvolle toekomst bij STARLING

door zaakvoerder Billy Herman

Beste STARLING’ers,

het is alweer een tijd geleden dat jullie nog een algemene update van ons hebben ontvangen – er was dan ook lange tijd weinig nieuws of echte verandering. Maar omdat we nu voelen dat we naar een positief kantelpunt evolueren, is de tijd rijp om jullie alvast onze stand van zaken mee te geven.

Oe is ’t?‘ is de vraag die we allemaal wel regelmatig stellen aan onze omgeving. ‘Goed. En met joen?‘ komt er dan meestal terug. Mijn antwoord is uit gewoonte ‘Ça vas‘, maar eigenlijk bedoel ik gewoon goed.

Mondjesmaat op maat reizen

Super plezant is het momenteel nog niet maar toch zijn er al enkele hele leuke lichtpuntjes geweest. Bijvoorbeeld nieuwe ambitieuze projecten waar we hard aan werken. Ook de eerste reizigers die we op pad stuurden met een reis op maat, én … hun reacties achteraf die helemaal in de lijn liggen van wat we hadden gehoopt en wat als muziek in onze oren klinkt: verwachtingen overtroffen!

 • M. Berlijn (NL) ging naar Georgië in april 2021 en schreef: Verwachtingen overtroffen, door de suggesties van STARLING veel meer gezien dan ik wist dat kon.
 • B. Maes en J. Verbanck gingen naar Spanje in april 2021. Ze lieten weten: De verwachtingen van natuurervaringen zijn overtroffen. Havikarend , steenarend, rode en zwarte wouw, aasgier, … En natuurlijk de balts van de grote trap! Naast kleine trap, Provençaalse grasmus, blauwe rotslijster, grijze gors, …. De voorbereiding van STARLING was schitterend: uitstekende lokale agent en onopvallende schuilhutten in top natuurgebieden. 

Het verlangen om jullie prachtige beelden te zien verschijnen en jullie ‘WOW-reacties’ te lezen, is groot. Iets wat we in de nabije toekomst, langzaam maar zeker, gelukkig opnieuw gaan mogen ervaren. Want wat hebben we dat hard gemist.

Merci merci merci

Omdat we stiekem hopen dat dit wel eens de laatste open brief zou kunnen zijn (toch met betrekking tot de coronasituatie), willen we jullie nog eens heel hard bedanken. Zonder jullie onvoorwaardelijke en massale steun, was het nog veel zwaarder en moeilijker geweest voor ons.

STARLING voelt als een heel vertrouwde omgeving aan, een (h)echte familie. Meer dan 75% van onze reizigers ging akkoord met een tweede uitstel. Iets waar ik nooit had op durven rekenen maar wat me wel enorm veel deugd doet. Een ander deel van onze deelnemers, koos voor de STARLING-waardebon wanneer een tweede uitstel van de reis niet mogelijk was. Ook dit is voor ons een blijk van veel waardering en vertrouwen.

In ons boekingssysteem kregen deze STARLING’ers, zoals beloofd, allemaal een nieuw label. Voor zover je dat nog niet was, ben je nu een ‘extra trouwe STARLING-deelnemer‘. Een label waar we in de toekomst nog gebruik van zullen maken!

Daarom nogmaals een heel oprechte dankjewel allemaal. Het voelt ongelooflijk fijn dat ik mijn levenswerkje verder kan en mag uitbouwen.

Blik op de nabije toekomst

De manier waarop we momenteel bij STARLING werken, is eigenlijk niet fundamenteel gewijzigd in vergelijking met wat beschreven is in de vorige open brieven, met name de tweede en de derde.

We bereiden ons voor op de toekomst. We staan helemaal klaar als jouw reis kan doorgaan. Toch kiezen we resoluut voor de voorzichtige en rustige opstart en bekijken we elke trip apart – want overhaasten en daardoor missen is niet de bedoeling. Alles hangt heel erg af van factoren zoals de bestemming en het soort reis. We communiceren daarom ook met elke deelnemer individueel, één voor één.

Enkele belangrijke punten die we graag in de verf zetten:

 • zolang we het niet vragen of we geen onderling akkoord hebben, hoef je jouw saldo van de geplande trip niet te betalen!
 • zes tot acht weken voor vertrek nemen we contact met je op. Voor een weekendtrip is dat soms tot vier weken voor vertrek.
 • een definitieve beslissing over het al dan niet plaatsvinden van een reis nemen we het liefst zo ver mogelijk op voorhand, want het is niet van onze gewoonte om onze trips last-minute te finaliseren. Stel dat een reis groen licht krijgt, zijn we toch genoodzaakt om nog heel voorzichtig te zijn, want situaties kunnen heel snel veranderen.
  • Kan het reizen niet, dan beslissen we definitief ongeveer vier tot zes weken voor vertrek.
  • Kan het reizen wel, dan kunnen we pas écht definitief beslissen, twee tot drie weken voor afreis. Voor de eerste reizen die kunnen doorgaan, zijn we van mening dat dit de beste manier is om tot een verantwoorde afreis te komen. We rekenen hier dus op jullie flexibiliteit en begrip, maar zijn uiteraard altijd bereid tot een persoonlijke dialoog.
 • vluchten boeken we dan ook pas twee tot drie weken voor afreis, nadat we nagenoeg 100% zeker zijn van ons stuk. We volgen de toestand ter plaatse continu goed op en staan in nauw contact met onze vertrouwde lokale partners. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier juist te werk gaan en dat we bij problemen steeds een gepaste oplossing zullen vinden.
 • over de prijzen van vluchten valt momenteel weinig zinvols te zeggen. Deze situatie is nooit gezien. Het klopt dus ook niet langer dat standaard geldt dat hoe langer op voorhand, hoe goedkoper de vluchten zijn. Dat kan, maar het kan ook evenzeer omgekeerd zijn.

Je kan bij STARLING rekenen op persoonlijk contact. We proberen goed aan te voelen hoe jullie tegenover de geboekte reis staan en passen ons daar zo goed als mogelijk aan aan.

Wanneer een reis niet kan doorgaan (te weinig deelnemers die willen reizen, bestemming voorlopig nog niet mogelijk, enz.), dan stellen wij voor om de reis uit te stellen naar een nieuwe datum. Past die nieuwe datum niet, dan kun je kiezen voor een waardebon of een terugbetaling van jouw voorschot. Een waardebon is in dit geval fijner voor ons, al zijn we begripvol als dit niet jouw definitieve keuze is.

We merken sterk dat steeds meer reizigers staan te popelen om effectief te vertrekken. We bekijken dan ook reis per reis wat mogelijk is. Wanneer het verantwoord en logistiek kan om de reis te organiseren, en de meerderheid beslist om te willen reizen, dan volgen we jullie voorkeur.

Wat als je bent ingeschreven en de reis gaat door, maar je reist toch liever niet mee?

Wanneer wij beslissen dat de reis wel kan doorgaan, maar jij na ernstig overwegen toch liever past, dan zoeken we naar een persoonlijke en redelijke oplossing. Het is mijn streefdoel om niemand van jullie het gevoel te geven om te moeten meegaan. Reizen moet plezant en aangenaam zijn, voor iedereen, daar hebben we alle begrip voor. De meest schappelijke oplossing voor alle partijen is in dat geval uitstel van jouw reis (of eventueel de keuze voor een waardebon ter waarde van jouw voorschot).

Elke situatie is anders, het is momenteel onmogelijk hierin rechtlijnig te communiceren. We bekijken steeds of we kunnen afwijken van onze algemene voorwaarden, in het voordeel van de deelnemers.

We hopen ook bij onze reizigers op een positieve en nuchtere houding. Zelf trokken we het afgelopen jaar al meermaals op verkenning, mét het vliegtuig, naar exotische bestemming. Dat betekent dat we dus best al wat ervaring hebben met het nieuwe reizen. We hebben gemerkt dat er heel veel mogelijk is op een veilige manier en dat er niet gek veel gewijzigd is in de wereld. Behalve dan meer voorzichtigheid en meer hygiënische maatregelen. Bovendien trekken we met STARLING steevast naar de meest rustige uithoeken van de wereld, ver weg van alles en iedereen.

Twijfel je om iets te boeken, contacteer ons dan gerust even met je vragen en zorgen. We staan altijd klaar om jullie heldere en realistische informatie te verschaffen, zodat je de situatie veel beter kan beoordelen.

Nabijheid is alles

In elk geval kijken we positief en hoopvol naar de toekomst! En hopelijk zien we elkaar snel weer in levende lijve terug, ergens in de wildernis.

Tot slot wil ik me graag nog even richten tot mijn persoonlijke kring. Mijn vrienden die me de afgelopen lange periode hebben gesteund op allerlei manieren. De gidsen en trouwe vrijwilligers van STARLING die blijven geloven in het fantastische project dat we samen runnen. Mijn schoonfamilie en familie, niet in het minst mijn zus Mieke, schoonbroer Steve, mijn petekindjes Noah en Hannah en mijn mama voor de onvoorwaardelijke steun en liefde die ze mij elke dag opnieuw geven. En last but not least, mijn fantastische partner Siska die het leven over de ganse lijn ongelooflijk plezierig maakt. Merci!

Billy

Alle beelden op onze website zijn eigen werk en gemaakt door onze deelnemers en gidsen. Wat je ziet geeft dus een realistisch beeld van wat jij zelf kan zien, beleven en fotograferen op onze reizen.

Aanvankelijk was onderstaande paragraaf opgenomen in de open brief. Omdat het een herhaling is van zaken die we in het verleden hebben gecommuniceerd, plaatsen we het als bijlage van open brief IV.

Korte terugblik op het verleden

Jullie weten dat we tevreden zijn hoe we de situatie heb aangepakt. Er zijn nauwelijks zaken die we anders gedaan zouden hebben. Een overzicht van enkele belangrijke beslissingen tijdens de corona-crisis:

 • vanaf dag 1 hebben we de interne kosten terug geschroefd naar een minimale kost (bv. de opzeg van het huurcontract van ons kantoor). Doordat we geen leningen hebben is het saldo op onze bankrekening, tot op vandaag, als bevroren blijven staan.
 • we hebben nauwelijks vooruitbetalingen bij al onze leveranciers en partners in het buitenland. We zijn er echter klaar voor, als we iets met zekerheid kunnen organiseren, om alles vlot te laten verlopen. Want elke reservatie van elke reis (met uitzondering van de vluchten), die ligt al vast!
 • voor de vluchten hebben we vanaf dag 1 dezelfde strategie bewandeld, en dat is die van de terugbetaling. Dat betekent dat we dan ook nauwelijks nog vouchers of betalingen hebben vast staan bij de luchtvaartmaatschappijen. Iets waardoor we nu met een gerust hart naar de toekomst kijken.

De werksituatie in ons virtueel kantoor, die kenden jullie al. Het afgelopen jaar zijn we door een samenloop van omstandigheden, goed afgeslankt. We zijn van vier vaste medewerkers naar één gegaan. Het spreekt voor zich dat we dat we de afgelopen periode nog niet konden heropbouwen, maar we verwachten dat we in de toekomst opnieuw versterking gaan nodig hebben.

We kunnen zoals steeds rekenen op de onmisbare steun van freelancers Barbara en Siska. Beiden springen ze één dag in de week bij waar nodig. Mieke volgt ondertussen de boekhouding en financiën op en beroept zich nog deels op de technische werkloosheid. Van de overheid krijgen we voorlopig nog een onmisbaar duwtje in de rug. Kort samengevat: administratief en financieel redden we het wel!

Alle bovenstaande zaken in acht genomen, kunnen we stellen dat we een gezond bedrijf zijn. Iets waar we gezien de omstandigheden, heel erg tevreden om zijn.

Billy