Starling Reizen neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen we uit hoe we je persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring vormt zo het algemene beleid van STARLING op het vlak van gegevensverwerking.

Starling Reizen b.v.b.a., met maatschappelijke zetel te Brandstraat 61, 9000 Gent, België in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0544.546.716 (hierna “STARLING”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Voor vragen bij deze verklaring en ons privacybeleid kan je steeds contact opnemen met contact@starlingreizen.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen om je te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt STARLING gegevens?

Starling verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je als deelnemer op ons beroep doet voor je vakantie, wanneer je je inschrijft op onze gratis nieuwsbrief of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Ben je leverancier, dan worden je gegevens of deze van je contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden je gegevens, als deelnemer of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

In sommige gevallen verwerken wij je gegevens met de bedoeling om je onze diensten voor te stellen (bijvoorbeeld: je gaf aan interesse te hebben voor een bepaalde reis, wij houden de lijst van geïnteresseerden per reis bij en sturen een directe mail naar jou en alle geïnteresseerden op het moment dat we dezelfde of een gelijkaardige reis opnieuw organiseren). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt STARLING?

We verzamelen bepaalde gegevens die je ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van jouw vakantie of andere diensten waarvoor je op ons een beroep doet, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op je interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over je functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer je een online formulier invult of ons je gegevens op papier bezorgt.

Bij een bezoek aan onze website, maken we gebruik van cookies, waarover je meer info vindt in onze cookiepolicy verderop.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt STARLING gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van je vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met je sluiten), direct marketing (om je te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om je in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door STARLING?

In beginsel verzamelen en verwerken wij je gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw opdracht en het contract dat wij met je sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van jouw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet (denk aan luchtvaartmaatschappijen, hotels, en dergelijke).

Behoudens verzet van jouw kant kunnen ze ook worden gedeeld met partnerondernemingen van STARLING  als het een reis betreft die in samenwerking met of rechtstreeks door deze partners aangeboden wordt.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over jou door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Cookiepolicy voor starlingreizen.be

Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten.

Deze Cookiepolicy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Heb je na het lezen van deze Privacy en Cookie Policy nog vragen, dan kan je ons contacteren via contact@starlingreizen.be.

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

  • First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (bv. cookies geplaatst door starlingreizen.be)
  • Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
  • Functional cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bv. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
  • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt, waar je computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting-doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
  • Permanente cookies Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
  • Sessiecookies Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

Jouw Cookie-toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijk geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze Cookiepolicy aandachtig voor meer informatie. Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. 

Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details. 

Meer informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

Jouw rechten

Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met contact@starlingreizen.be.

Als je gegevens worden meegedeeld aan de andere ondernemingen, kan je je ook daartegen verzetten.

Je kan de gegevens die wij over jou verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Starling Reizen via contact@starlingreizen.be met een bewijs van je identiteit. Dit bewijs vragen wij om te verhinderen dat je gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop Starling Reizen je gegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om je persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat een doorgedreven elektronische beveiliging van onze computers en servers, een alarmsysteem op kantoor, gesloten kasten, een apart beveiligde boekhouding en een beveiligde webomgeving.

Wijzigingen

Starling Reizen behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.