15 december 2020

Open brief III: coronacrisis bij STARLING

door zaakvoerder Billy Herman

Beste STARLING‘er,

de warme zomer hebben we al een hele poos achter de rug. Ondertussen doet de natte herfst zijn passage en zal de winter dadelijk zijn intrede maken. De tijd lijkt me daarom rijp voor een derde open brief. Hierin moeten we durven naar de toekomst kijken, naar 2021 en verder.

Momenteel is de situatie voor ons, sinds mijn vorige open brief, nauwelijks gewijzigd. Het voelt bij STARLING een beetje als ‘het oog van de storm’. Het is relatief kalm in ons virtueel kantoor en in de mailboxen. Heel veel kunnen we momenteel niet doen behalve de situatie opvolgen, ondergaan en ons klaarmaken voor wat komt.

Makkelijk was de afgelopen periode niet. Normaal gezien ontvangen we vooral heel veel toffe reacties en zien we foto’s met jullie lachende gezichten op één of andere magische locatie. Nu moesten wij jullie non-stop minder goed nieuws melden. Jullie begrip voor de situatie is van onschatbare waarde, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dit helpt ons, ondanks de storm waar we inzitten, om toch positief te blijven en erin te geloven. Bijna alle reizen in 2020, met uitzondering van enkele groepsreizen en reizen op maat, werden uitgesteld. Alle deelnemers werden persoonlijk gecontacteerd en de bestelbonnen zijn voorlopig allemaal aangepast. De financiën en de boekhouding staan op orde en vele reservaties, zoals die van hotels, zijn reeds overgezet naar volgend jaar!

Zelf denk ik hard na over de toekomst, dat spreekt voor zich. Wanneer zullen we terug kunnen reizen? Hoe zal het reizen eruitzien? En kunnen we blijven rekenen op jullie begrip? Ik schreef het al in mijn vorige brief, evident en vanzelfsprekend vind ik dit niet. Toekomstvoorspellingen kunnen we niet doen, maar een realistische inschatting van de situatie kunnen we wel proberen maken.

We vangen momenteel de eerste hoopvolle signalen op. Signalen waar we heel voorzichtig een beetje belang aan durven hechten. Zonder echter uit onze ‘winterslaap’ te komen of te hard van stapel te lopen. We kijken uit naar het moment dat deze storm gaat liggen en verwachten dat dit samenhangt met de vaccinaties die in grote omvang zullen circuleren. We zijn van mening dat het échte reizen pas op dat ogenblik weer mogelijk zal zijn.

Sommige bronnen spreken van voorjaar 2021, anderen van zomer 2021. Het is zinloos om te speculeren wanneer dit moment er komt. Het heeft ook geen zin om te speculeren welke reis in tussentijd wel of niet zal kunnen doorgaan, daarvoor is het nog te vroeg. We willen ons natuurlijk wel goed voorbereiden en voor jullie klaarstaan eens we terug zorgeloos kunnen reizen.

Interne keuken

Jullie wisten al dat we momenteel in een diepe ‘winterslaap’ zitten. We hebben geen kantoor meer en doen alles van thuis uit. Dat lukt prima! Er zijn geen noemenswaardige vaste kosten en we hebben ook geen enkele lening lopen. De bankrekening staat min of meer stil.

Het aantal werknemers werd van vier naar twee teruggeschroefd en binnenkort naar één. Barbara heeft recent beslist om terug te keren naar haar vorige job. We kijken terug op een heel fijne en aangename, professionele samenwerking. Samen hebben we heel wat watertjes doorzwommen maar natuurlijk ook veel gelachen en ons goed geamuseerd. Langs deze weg een oprecht en welgemeend dankjewel voor je pittige bijdrage, je hebt dat heel goed gedaan. We wensen je alle geluk toe in het leven, dat komt vast goed. Barbara zal ons in de toekomst blijven bijstaan als freelancer, dus schrik niet als je nog mails van haar ontvangt.

Mieke blijft in januari over als enige werknemer in het bedrijf (weliswaar technisch werkloos). Samen met mijn zus deze storm trotseren? Het is voor mij de uitgelezen persoon aan mijn zijde om deze uitdaging aan te gaan! Papa zou ons moeten bezig zien, hij zou zo trots zijn.

Vast staat dat, eens we alles terug kunnen opstarten, we opnieuw versterking nodig zullen hebben. Ben je geprikkeld of ken je iemand in je omgeving die zich in de toekomst wil engageren voor ons? Kijk dan zeker eens naar de vacature van boekingsverantwoordelijke.

Hoe zien wij nu de nabije toekomst?

We blijven graag verder werken zoals we 2020 hebben aangepakt. We kijken, gezien de omstandigheden, heel tevreden terug op hoe alles verlopen is. Dat komt natuurlijk door jullie massale support. Enerzijds vertrouwen we op ons gezond verstand, anderzijds voelen we aan dat dit de beste manier is voor alle betrokken partijen, om dit tot een positief einde te brengen.

Een overzicht van onze manier van werken vind je onderaan deze pagina. Je kan ze ook vinden in mijn tweede open brief, onder het titeltje ‘hoe moet het verder met mijn reis‘. Elke reiziger die met ons een reis heeft gepland, willen we vragen om onze manier van werken na te lezen. Hier staan jouw rechten en onze plichten duidelijk in verwoord. We benadrukken eveneens dat we, zonder uitzondering, gemiddeld zes weken voor vertrek contact met je opnemen. 

Wat nu al vaststaat is dat er heel wat reizen voor de tweede keer zullen worden uitgesteld. Dit is natuurlijk voor niemand aangenaam, maar we hebben helaas geen andere keuze dan dit onder ogen te zien. We zouden jullie dan opnieuw willen vragen of jullie akkoord kunnen gaan om de reis nog eens een jaar uit te stellen. Het is niet nodig om hier nu al op te antwoorden, maar we vinden het wel belangrijk om hier allemaal bewust van te zijn. Wij geloven sterk dat er geen derde uitstel zal moeten komen!

Het was al niet vanzelfsprekend, dat weet en besef ik. Een tweede uitstel is daarom nog meer uitzonderlijk. Iedereen die ons op deze manier mee door de crisis helpt, zal hierom een heel mooie commerciële attentie verwachten van ons. Een voorwaarde is dat we dit achter ons hebben zodat we onszelf niet in nesten werken.

Wanneer je een reis had geboekt in maart of april 2020, dan had je het volledige saldo van de reis betaald (en niet enkel het voorschot). Wie akkoord gaat om voor een tweede keer de reis uit te stellen kan vragen om het saldo van 70% terug te laten storten en te handelen volgens een normale betalingstermijn (30% voorschot en 70% saldo 42 dagen voor vertrek). Je kan er ook voor kiezen om de volledige reissom over te zetten naar 2022.

Hoe ziet het reisprogramma eruit?

Het programma van 2021 staat bijna volledig online. Voornamelijk in het najaar komen er nog enkele nieuwe trips bij, maar daarover later meer. Wie aandachtig kijkt zal zien dat veel exotische reizen niet worden gepland in 2021, maar onmiddellijk zijn doorgeschoven naar 2022. Een bewuste strategie van ons. In 2021 willen we vooral focussen op de uitgestelde reizen van 2020 en jullie extra goed van dienst zijn.

Graag zetten we via deze weg nog even onze reizen op maat in de kijker. Lang niet alle bestemmingen waar we expertise hebben, staan al online. Toch werden er de afgelopen weken enkele nieuwe trips aan onze site toegevoegd. Voorbeelden zijn arenden in Polen, schuilhutten in Spanje, poema’s in Chili, onze klassieke Pantanal Brazilië, rondreis in Madagascar, Mana Pools in Zimbabwe,… De komende maanden breiden we dat aanbod verder uit. Wie graag informatie wil over een reis op maat of een trip wenst te boeken, aarzel dan niet om ons te contacteren.

We hopen oprecht dat jullie mee zijn in ons verhaal. Samen komen we hier zonder veel kleerscheuren door. Uiteraard blijf ik altijd bereid om met jullie in dialoog te gaan. Neem daarom gerust contact op met mij wanneer je graag iets bespreekt.

Ik wil van de gelegenheid nog eens gebruik maken om de gidsen van STARLING, al mijn vrienden, mijn familie (Mieke, Steve, Hannah, Noah en mama) en mijn partner Siska te bedanken voor de ongelooflijke steun.

Geniet van de komende eindejaarsperiode, ook al zal die er anders dan anders uit zien. Kijk uit naar een aangenaam 2021 en droom alvast hardop van jouw volgende STARLING-avontuur. Wie weet zit jij volgend jaar gezellig aan de rand van een krater te turen naar een kolkende lavamassa!

Hou jullie goed, zorg goed voor elkaar.

Warme groeten,

Billy

Eindeloos staren naar een kolkende lava-massa. © Pieter-Jan D’Hondt
Alle beelden op onze website zijn eigen werk en gemaakt door onze deelnemers en gidsen. Wat je ziet geeft dus een realistisch beeld van wat jij zelf kan zien, beleven en fotograferen op onze reizen.

Hoe moet het verder met jouw reis?

We communiceren persoonlijk met elke reiziger en zoeken voortdurend naar de gulden middenweg tussen jullie wensen en de mogelijkheden voor STARLING. Ik ben ervan overtuigd dat dit de mooiste en meest elegante oplossing is voor alle partijen. Ze is gebaseerd op gezond verstand en wijkt soms af van onze algemene voorwaarden.

Waar het niet mogelijk is deze visie te volgen, moeten we toch vasthouden aan onze algemene voorwaarden, de enige echte wettelijke houvast. Om dit te verduidelijken, schetsen we hieronder de verschillende situaties.

Momenteel communiceren we gemiddeld zes weken voor vertrek en nemen we een definitieve beslissing ongeveer vier weken voor vertrek. Iedereen, zonder uitzondering, wordt gecontacteerd. We proberen jou zo goed als mogelijk te informeren, maar verwachten van jou ook een antwoord op onze vragen. Dus gelieve zeker te reageren op onze persoonlijke communicatie.

Het saldo (saldo = totale reissom verminderd met het voorschot) dient pas betaald te worden, als wordt beslist dat de reis zal doorgaan. Dat betekent dat jouw financieel engagement momenteel maximaal het voorschot betreft.

 

  • STARLING beslist: een reis kan doorgaan.
    • Je wenst als deelnemer mee te reizen: de reis wordt georganiseerd zoals gepland. We sturen jou een bericht om het saldo te betalen. We doen ons uiterste best de reis vlot te laten verlopen. Hou er wel rekening mee dat we tot het laatste moment afhankelijk zijn van zaken waar we (helaas) zelf geen zeggenschap over hebben.
    • Je wenst als deelnemer liever niet mee te reizen: in principe gelden de algemene voorwaarden (zie artikel 5 van de bijzondere voorwaarden). Toch is het mogelijk dat we hier, in jouw voordeel, afwijken van onze voorwaarden. We beseffen dat het ook voor jou uitzonderlijke tijden zijn. Als we je boeking kunnen omzetten in een nieuwe boeking voor volgend jaar, dan doen we ons uiterste best dit zonder extra kosten te doen. Jouw voorschot wordt overgedragen naar volgend jaar, de betalingstermijn van het saldo wordt aangepast. Wanneer dit niet haalbaar is, moeten we teruggrijpen naar onze algemene voorwaarden en annuleringskosten aanrekenen. We bekijken elk dossier individueel en zoeken in overleg met jou naar de meest gepaste oplossing. NOOT: de wet en onze verzekeraar ondersteunen niet langer dat we je reissom omzetten in een voucher. Dat moeten we dus vermijden. Je geplande reis omzetten in een nieuwe boeking wordt wel ondersteund en is volstrekt wettelijk. Dit is wat ons betreft dan ook de meest gepaste oplossing voor beide partijen. 

 

  • STARLING beslist: een reis kan niet doorgaan.

Sinds het begin van de corona-crisis hebben wij reizigers geadviseerd om niet zelf te annuleren. Want dan verlies je als reiziger je rechten. Annuleer je als reiziger niet, dan ligt de verantwoordelijkheid bij ons, STARLING. Hiermee stellen wij ons kwetsbaar op want we riskeren dat wij onze rechten ten opzichte van jou verliezen. Maar we vinden het onze taak om die verantwoordelijkheid op ons te nemen.

Helaas hebben we heel veel zaken niet in de hand. We moeten ons laten leiden door wat de regeringen beslissen en door de steeds veranderende evoluties.

    • Tot en met 19 juni gold: als STARLING genoodzaakt was de reis te annuleren, kon je kiezen voor een tegoedbon. Voor reizen die we na 19 juni moesten en moeten annuleren, is een tegoedbon in theorie geen optie meer (zie ‘Kan ik als reiziger zelf annuleren’ in dit artikel).
    • Sinds 20 juni geldt: als STARLING gedwongen wordt de reis te annuleren, heb je wettelijk ook het recht om het voorschot terug te vragen.

Ondanks deze wetgeving hoop ik sterk dat jullie geen terugbetalingen zullen vragen, maar ingaan op ons voorstel om jouw reis uit te stellen. We streven ernaar jouw reis met precies 364 dagen uit te stellen (zodat bijvoorbeeld een vertrek op een zaterdag, op zaterdag blijft). Ook de prijs van de reis blijft voor jou onveranderd. Enkel wanneer de vlucht apart is geboekt, kan de prijs van de nieuwe vlucht variëren. Hier hebben we pas uitsluitsel over bij het boeken van nieuwe vluchten.

Indien je niet kan deelnemen aan de uitgestelde reis, zijn er zeker andere opties mogelijk. Die mogelijkheden bekijken en bespreken we samen, zodat we tot een mooi compromis kunnen komen.