26 mei 2015

Reisverslag: met Natuurpunt Netebronnen naar Stenay!

Stenay is een dorpje langs de Maas net ten zuiden van België. Voor natuurliefhebbers gekend om zijn intacte graslanden in het overstromingsgebied van de Maas. Het zou de speelgrond worden van Natuurpunt Netebronnen tijdens hun traditioneel Hemelvaartweekendje. Lees hier het reisverslag.

Klaverblauwtje. © David ‘Billy’ Herman
Alle beelden op onze website zijn eigen werk en gemaakt door onze deelnemers en gidsen. Wat je ziet geeft dus een realistisch beeld van wat jij zelf kan zien, beleven en fotograferen op onze reizen.

Net over de grens

Op donderdagavond 14 mei, ontvingen we een groep enthousiaste Natuurpunters, op de grens van de Argonne en de Lorraine. Een weekendje op maat, ontworpen voor Natuurpunt Mol. De avond was grauw, grijs en miezerig waardoor we er resoluut voor kozen om rustig te tafelen en tijdig te gaan slapen om de volgende dag ten volle te benutten. Een ransuil vloog even voorbij.

Na een heerlijk ontbijt trokken we oostwaarts richting kalkrijke vochtige bossen. Onderweg zorgden vogelnestjes en purperorchissen voor een eerste stop. Kort daarop een rode wouw, een havik, een mooi koppeltje grauwe klauwier en een zwarte wouw. De toon was gezet. Aangekomen in het bos waar we moesten zijn, hadden we onmiddellijk een auditieve withalsvliegenvanger met kort erop een mooie waarneming van een mannetje withalsvliegenvanger open en bloot. Ook de draaihals, de wielewaal en de zwarte specht lieten zich horen.

Na de kalkbossen en lunch in ons hotel ‘De Kwartelkoning’, besloten we kennis te maken met de alluviale vlaktes van de Maas. Al snel kregen we talrijke specialiteiten in het vizier zoals de grauwe gors, de gele kwikstaart, paapjes, wulpen en de bruine kiekendief. Ook hooibeestjes, het klaverblauwtje en de typische graslanden met bijhorende flora werden bekeken met op de achtergrond de zang van veenmollen, een kleine bonte specht en een nachtegaal. Het speciale aan deze graslanden, is de manier waarop deze bewaard zijn gebleven.

De enorm vruchtbare gronden werden in dit deel van de Maas nog niet omgezet in bemeste hooilanden of akkers. Uniek in West-Europa. Hier kan de Maas nog naar hartelust vrij meanderen en tijdens de winter overstromen. De flora is nog origineel met soorten als het weidekerveltorkruid, herfsttijlloos, weidekervel, gulden sleutelbloemen, talrijke zeggensoorten, trosdravik, dotterbloemen, bevertjes, etc. Het is vooral de combinatie van soorten die zo speciaal is, veeleer dan individuele soorten. We sloten de middag af met een onverwacht vrouwtje grauwe kiekendief en enkele boomvalken.

Bijenblad. © David ‘Billy’ Herman

Stille nachten … of toch niet?

Na een heerlijke Franse maaltijd, lazen we in de sterren dat het deze avond moest gebeuren. Het zwarte beest van Natuurpunt Netebronnen: de kwartelkoning. Ondanks verwoede pogingen in het verleden, was de afdeling er niet in geslaagd om deze soort waar te nemen. Het was een mooie windstille avond. De sprinkhaanzanger, een vrouwtje koekoek (bruine koekoeken zijn altijd vrouwtjes) met heerlijke roep, jodelende wulpen waren van de partij. De gidsen besloten uiteen te gaan om zo een veel groter gebied te dekken. Al snel bleek dit de juiste keuze. Een kwartelkoning (Crex crex) zat enkele kilometers verderop te ‘CREXEN’. Met de groep stonden we tot lachens toe geduldig te wachten. Het lukte uiteindelijk om kort verschillende keren de kwartelkoning te horen. Super geslaagd en altijd een beetje mythisch. Een bosuil luidde de nacht in.

Wachten op de kwartelkoning met Venus en Jupiter. © David ‘Billy’ Herman

Kalkflora en -fauna

De volgende ochtend kozen we voor andere habitats en dus andere soorten. We startten de dag met kalkrijke bossen, ditmaal op de flanken van de Maas. Al snel vonden we enkele leuke plantjes zoals  het bijenblad, het wit bosvogeltje en de wolfskers. Een fluiter en een taigaboomkruiper lieten zich mooi zien en de wielewaal zat op de achtergrond te zingen. Leuke weetjes rond de muurleeuwenbek en de wolfskers (Atropa belladonna) konden iedereen bekoren.

Na een broodjeslunch in een authentiek Frans café, trokken we richting Montmédy. Op de kalkhellingen kwamen we in aanraking met heel andere soorten: de zandhagedis, jonge wrattenbijter, veldspitsmuis, veldkrekels, boskrekel, soldaatje, bleek bosvogeltje, honderden spinnenorchissen, piramideorchis, hommelorchis, poppenorchis, kalkvleugeltjesbloem, kalkgraslanddikkopje, braamsluiper, grote glimworm, hazelworm, voorjaarserebia, etc. Een blauwtje zorgde even voor commotie maar bleek uiteindelijk een bruin blauwtje te zijn.

Als waardige afsluiter van de tweedaagse gingen we tafelen in het prachtige fort van Montmédy. Na een heel gewaardeerde speach van Jeanne, organisatrice van het weekend, trokken we terug richting Maasvallei. Onderweg zagen we nog een voorspelde vos op een pas gemaaid veld. Bij aankomst in het hotel namen we afscheid van elkaar en scheidden onze wegen. Onze taak zat er op

Deze veldspitsmuis was ongetwijfeld een leuke verrassing. © David ‘Billy’ Herman

 

De inhoud van de reis heeft onze verwachtingen overtroffen. De deelnemers vonden het allemaal erg professioneel opgezet.

- Jeanne

Via mail geeft gids Billy de indruk: we zien wel wat op onze weg komt. Tijdens de reis merk je echter dat Billy de reis heeft voorbereid, kan inpikken in alle omstandigheden en in zijn achterhoofd steeds een plan B heeft. Een zeer mooie kwaliteit, m.a.w. dik in orde.

- Yolande