26 december 2020

Natuurreis naar Bulgarije 2019 met Natuurpunt Netebronnen

STARLING reizen is gespecialiseerd in het organiseren van natuurreizen of fotografiereizen. Regelmatig verzorgen wij uitstappen voor natuurverenigingen of fotoclubs! Zowel daguitstappen, busreizen, weekendjes als reizen binnen Europa behoren tot de mogelijkheden. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

1 mei 2019. Traditioneel een dag in Vlaanderen waarop heel wat excursies in de natuur worden georganiseerd. Vooral vroegochtendtochten in het teken van nachtegaal zijn dan populair, een soort die het niet zo goed doet bij ons en overal sterk achteruitgaat. Op het programma van Natuurpunt Netebronnen stond dit jaar echter een excursie van een heel andere orde: een tiendaagse natuurreis naar Bulgarije. We trokken op verkenning naar een land waar nachtegalen nog vrolijk tieren en hun bloedmooie zang uit volle borst laten klinken in elk dorpje en bosje. Lees hieronder het volledige reisverslag.

 

Na een vroege bijeenkomst in de luchthaven van Zaventem, een snelle check-in en twee vlotte vluchten, zetten we rond de middag voet aan de grond in Varna, het noordoosten van Bulgarije. We maakten onmiddellijk kennis met onze sympathieke gids, Simeon, en stapten naar ons helblauwe, ‘vierkante’ busje, ons transportmiddel voor de komende trip. Het uiterlijk van het busje was niet bepaald flatterend, maar binnenin vonden we alle nodige comfort! Ook de chauffeur bleek een heel ervaren man te zijn.

We trokken meteen richting Krapets, een plaatsje aan de Zwarte Zee, niet ver van de Roemeense grens. Onderweg lunchten we in een bijzonder restaurantje met een kitscherige tuin vol beeldjes (en onze eerste groene pad) en een interieur stampvol brocante. Een traditionele maaltijd werd geserveerd en de gezellige toon was gezet. Na aankomst op onze idyllische stek, onder het goedkeurend oog van de Spaanse mussen en roodstuitzwaluwen, verkenden we de omgeving nog even voor we aan tafel gingen en ons bed opzochten. De volgende ochtend zouden we al vroeg vertrekken richting Kaap Kaliakra, één van de vele hoogtepunten van onze reis.

© Billy Herman

Na een deugddoende nachtrust en een verzorgd ontbijt reden we naar het zuiden. Tijdens de ritten vonden we meteen enkele leuke vogels zoals roodpootvalken, kleine klapeksters en onze eerste grauwe gorzen. Aan de kaap zelf hingen we enige tijd rond. De gele affodillen schitterden in vol ornaat en zorgden voor een adembenemende setting. We zagen bonte tapuiten, Yelkouan pijlstormvogels, een zingende noordse nachtegaal tussen talrijke gewone nachtegalen, door de lucht klievende Alpengierzwaluwen, parelduikers in zomerkleed en onze eerste sperwergrasmus! Met een goed getimede lunch konden we een felle regenbui overbruggen.

Na regen komt zonneschijn en in de namiddag kregen we in een spectaculaire kloof onze eerste grote karekieten in beeld. Sommige gaven van katoen op enkele meters afstand. Ook ralreigers, koekoeken en cetti’s zangers waren van de partij. Wanneer het warmste moment van de dag voorbij was, trokken we langzaam maar zeker naar de kleurrijke steppes. De geur van bloeiende tijm, zomeradonissen, naaldenkervel en rozemarijn is moeilijk te beschrijven en levert de nodige speciale vogelsoorten op: izabeltapuit, onze eerste kalanderleeuweriken en kortteenleeuweriken, grielen, duinpiepers, bijeneters, roodkopklauwier, arendbuizerd en dwergarend passeerden allemaal de revue. Mooie vogelsoorten, waar we zo voor zouden terugkeren! Ook andere fauna verraste ons op ons pad. Griekse landschildpadden, oostelijk tijmblauwtje, oostelijke vuurvlinder en oostelijke smaragdhagedis waren de meest kleurrijke en bijzondere verschijningen. Een meer dan geslaagde eerste dag, die we afsloten aan een klein meertje met zomertaling, steltkluut, Balkankwikstaart en kleine vliegenvanger.

© Billy Herman
© Billy Herman

De volgende ochtend besloten we heel vroeg op pad te gaan. De zonsopkomst boven de Zwarte Zee was een magisch begin van de dag. De zalmroze lucht en heldergele vuurbol boven een spiegelende zee kondigden een tweede prachtige dag aan. Omdat we hier langs de kust op een trekroute naar het noorden zaten en de vogeltrek het meest geconcentreerd is in de vroege ochtend, was het de moeite meer dan waard om de pijn van het opstaan te verbijten. We werden meteen overdonderd door groepen ralreigers, zwarte ibissen, bosruiters en andere steltlopers, bijeneters en meer. We zagen ook bruine kiekendieven, witwangsterns, witoogeenden, hoppen, vorkstaartplevieren en vele andere soorten. Daarnaast kwamen een ortolaan en enkele roodkeelpiepers perfect voor ons poseren! Het leek na enkele uren alsof we al een volledige dag vogelkijken achter de rug hadden. Zo overweldigend!

Na een uitgebreid ontbijt met Syrische bonte specht, wandelden we verder naar de meren in het noorden. Enkele siesels foerageerden in de mooie duinen. In de bosjes vonden we dan weer grauwe klauwieren en paapjes in zomerkleed, en in de rietkraag van het meer liet een snor zich fenomenaal bewonderen. Na witwangstern en zwarte stern was nu ook witvleugelstern aan de beurt, de laatste van de drie moerassterns die we konden zien. Op de terugweg van onze mooie wandeling zorgde een slanke kiekendief even voor opwinding, maar de vogel liet zich onvoldoende waarnemen om goed gedetermineerd te worden. Gelukkig maakte een dobbelsteenslangetje dit goed, want die liet zich wel netjes bekijken door iedereen.

In de namiddag kozen we voor een mooie wandeling langs de indrukwekkende kliffenkust op de steppe. Een bijzondere en prachtige waarneming was een groepje foeragerende wielewalen. Zowel mannetjes als vrouwtjes lieten zich uitgebreid door de telescoop bekijken. Voor velen onder ons was het de eerste keer dat we deze vogelsoort zo mooi konden zien. We sloten de avond af in stijl met de zeldzaamste vogel van de reis, de poelsnip! De vogel werd verschillende keren vakkundig opgestoten en liet zich mooi zien in de vlucht: een plompe, donkere zware snip met veel bandering, lange tenen, veel wit in de staart en witte vleugelstrepen.

© Billy Herman
© Billy Herman

Dag drie stond in het teken van een verplaatsing naar Burgas, richting het zuiden. Onderweg werden verschillende stops ingelast. Het mocht dan wel een industrieel gebied zijn, de achterhaven van Varna was een indrukwekkende plaats om even halt te houden. Tientallen steltlopers en andere leuke vogelsoorten kwamen in ons vizier. Steltkluten, zwarte ruiter, temmincks strandlopers, kleine strandlopers, krombekstrandlopers, kluten, casarca’s en buidelmees zijn een greep uit wat we zagen. Maar de meest spectaculaire waarneming was een groep overtrekkende pelikanen. Honderden vogels zweefden in formatie hoog boven onze hoofden. We gingen even neerliggen om te genieten van al die beweging. Een tweede stop in een prachtig eikenbos leverde ons verschillende Balkanvliegenvangers en bosslaapmuizen op, en niet zo ver van ons tweede hotel met prachtig uitzicht over de haven zagen we nog Balkanbergfluiters en een formatie overtrekkende wespendieven.

© Billy Herman

In de regio van Burgas vertoefden we twee volle dagen. Daar vind je drie verschillende habitats: oude loofbossen, kustmeren en zoutpannen. Het bos barst niet bepaald van de vogeldiversiteit, maar we vonden wel een mooie zwarte specht, een moeilijk te spotten grijskopspecht, een middelste bonte specht en in de berm naast bleke bosvogeltjes, een buitenmaatse violette loopkever die luistert naar de naam Carabus scabrosus of in het Engels “the huge violet ground beetle”. De grootste verrassing, en misschien wel dé waarneming van de reis, was echter een overstekende, uit de kluiten gewassen vrouwtje WILDE KAT die een tiental seconden verstijfd naast onze bus bleef stilstaan en ons recht in de ogen keek! Kippenvelmomentje!

De meren rond Burgas, waar vooral de reptielen de show stalen, gaven ons de meeste voldoening. We bewonderden er de Europese moerasschildpad, ettelijke dobbelsteenslangen, esculaapslang en de indrukwekkende scheltopusik. Die laatste is een gigantische en knappe variant van onze hazelworm. Naast deze leuke fauna zagen we Griekse vuurvlinder, kegelkopbidsprinkhaan, oostelijke pijpbloemvlinder, veldparelmoervlinders en een beekrombout. Over het aantal vogels konden we zeker ook niet klagen met schreeuwarenden, zeearenden, visarenden, dwergaalscholvers, kwakken, beide pelikanensoorten en de eerste zwartkopgors van de reis. De zoutmeren leverden wat minder soorten op dan verwacht. Het meest noemenswaardig waren de grote sterns, dwergsterns, lepelaars, zwartkopmeeuwen, zilverplevier, een oostelijke vale spotvogel en groepen strandlopers, met als mooiste uitschieter opnieuw de krombekstandlopers in zomerkleed. We sloten af met een wandeling in het pittoreske stadje Sozopol, waar we op zoek gingen naar de naaktvingergekko en de dwergooruil. Die laatste wisten we vrij snel in de lamp te spotten, zodat iedereen dit goed gecamoufleerde wezentje prachtig kon bewonderen!

Voor het laatste deel van de reis reden we met onze bus diep het binnenland in langs kleine wegen. Een beklijvende rit met heel wat leuke en productieve haltes! Het eerste open eikenbos, begraasd door een gigantische kudde schapen met bijhorende herdershonden, was goed voor Griekse spotvogel, oostelijke orpheusgrasmus, scharrelaar en grauwe kiekendief! Meteen vier nieuwe vogelsoorten voor deze reis. Bij de picknick zagen we izabeltapuit, zwartkopgors, duinpieper, arendbuizerd en als klepper een koppel adulte keizerarenden! De dag vorderde en aan onze volgende stop vond de gids een maskerklauwier. Een moeilijke doelsoort, die we kort maar krachtig door de telescoop konden bewonderen. De meest verrassende waarneming hier was echter een rustende nachtzwaluw die zich tot op enkele meters ongestoord liet benaderen en fotograferen. Wat een belevenis! Tijdens een laatste stop lukte het om een Balkansperwer tot twee keer toe netjes langs te laten vliegen en kregen we ook een vale gierzwaluw in het vizier. Een rijk gevulde en geslaagde verplaatsing, zoveel was zeker. Ons laatste hotel in the middle of nowhere was de ideale plek om na te praten over deze goed gevulde reisdag.

© Billy Herman
© Billy Herman

De setting in de oostelijke Rhodopen was magisch: een rivier die meandert door prachtige woeste bergen, en een vroegochtendtocht vol zingende nachtegalen, casarca’s, grote zaagbekken, zwarte ooievaars, roodstuitzwaluwen en snippenorchissen in vol ornaat. Tijdens de dagexcursie hielden we halt op plaatsen met steile rotskliffen. Dit nieuwe habitat bracht de nodige nieuwe vogelsoorten zoals blauwe rotslijster, rotsklever, rotszwaluw, rouwmees, oostelijke baardgrasmus, oostelijke blonde tapuit, cirlgors, vale gieren en de eerste aasgier van de reis! Talrijke stenen werden omgedraaid (en zorgvuldig teruggelegd) op zoek naar reptielen. Zo ontdekten we de wormhagedis, een bijna blind reptiel, amper groter dan een wormpje! In de namiddag deden we het rustig aan met een deugddoend terrasje in een lokale bar. Om ons pintje te verteren wandelden we door een dorp vol ooievaarsnesten. Een zwarte wouw vloog even langs en een steenuiltje liet zich bewonderen dichtbij een grote kudde schapen. We keerden tijdig terug om wat te rusten en ons klaar te maken voor de laatste volle dag.

Tijdens een mooie wandeling konden we nog een laatste keer genieten van talrijke soorten die hier algemeen zijn, maar bij ons heel zeldzaam zijn geworden. Grauwe gorzen zingen nog weelderig hun lied, een wielewaal kwam langs gevlogen en een grauwe klauwier deed zich tegoed aan een grote kever. Ondertussen zagen we nog heel wat specialiteiten die we misschien later die dag niet meer zouden zien, zoals vale gieren en aasgieren. Ondanks verwoede pogingen vonden we geen monniksgier. Misschien was deze wel afgedwaald naar België… Wel nieuw voor deze reis was de slangenarend en de kleine zwartkop! Na de lunch gingen we nog even afkoelen in het bos. Hagedissen, mannetjesorchis, springkikker en roomvlek (een nachtvlinder) waren daar de meest bijzondere waarnemingen. Om de trip af te sluiten zochten we de Aziatische steenpatrijs. Een laatste kleine klapekster en oostelijke orpheusgrasmus speelden zich nog in de kijker. Na verschillende pogingen was het eindelijk prijs en hadden we auditieve respons. Nu nog proberen om het beestje te zien te krijgen! Het was uiteindelijk eagle eye Jef die de patrijzen wist te vinden. Zo kon iedereen met volle teugen deze mooie vogel bewonderen. Een perfecte afsluiter van een goed gevulde en diverse reis.

Het was een heel geslaagde editie en een eer om deze groep het vijfde jaar op rij te mogen gidsen.

Billy

Alle beelden op onze website zijn eigen werk en gemaakt door onze deelnemers en gidsen. Wat je ziet geeft dus een realistisch beeld van wat jij zelf kan zien, beleven en fotograferen op onze reizen.