02 december 2013

Twee geslaagde Noordzeetochten op rij!

Afgelopen weekends was STARLING aanwezig op twee heel geslaagde Noordzeetochten. Deze tochten werden georganiseerd door Landschap vzw en North Sea Pelagic.

Bruinvissen. © David ‘Billy’ Herman
Alle beelden op onze website zijn eigen werk en gemaakt door onze deelnemers en gidsen. Wat je ziet geeft dus een realistisch beeld van wat jij zelf kan zien, beleven en fotograferen op onze reizen.

Tochten op zee zijn altijd spannend. Je weet nooit wat er zal komen en hoe de omstandigheden zullen zijn. Soms is het onmiddellijk raak, terwijl het andere keren wat langer wachten is op die ene ultieme waarneming. Beide tochten die wij bijwoonden hadden elk hun eigen charme. De ene al wat onstuimiger dan de andere en elk met hun eigen uitschieters.

Tijdens beide trips werden de roodkeelduiker, alken, zeekoeten, grote- en kleine jagers, talrijke jan-van-genten van alle leeftijdsklassen, drieteenmeeuwen, grote mantelmeeuwen en een Pontische meeuw gezien. De grootste verschillen waren de bruinvissen op de ene trip en de tientallen noordse stormvogels plus een papegaaiduiker op de andere trip. Kers op de taart was echter geen zeevogel, maar een uitgeputte veldleeuwerik die de show kwam stelen. Kortom, trips op de Noordzee zijn puur genieten en voor herhaling vatbaar.

Vierde kalenderjaar jan-van-gent. © David ‘Billy’ Herman