18 mei 2015

Reisverslag Bulgarije 2015: met vogelwerkgroep Mergus op vogeltrip!

In de loop van 2014 contacteerde Vogelwerkgroep (VWG) Mergus van Natuurpunt ons met de vraag om een reis op maat naar Bulgarije te organiseren. Een vraag waar we met heel veel trots op in gingen. De waarnemingen in onderstaande verslag werden nagenoeg allemaal, meestal in de telescoop, gezien door ELKE deelnemer van de groep. Alle foto’s van het reisverslag werden gemaakt tijdens de reis.

Ralreigers mogen dan wel bruin lijken in zit, wanneer ze de vleugels openen zijn ze plots oogverblindend wit. © Billy Herman

 

Alle beelden op onze website zijn eigen werk en gemaakt door onze deelnemers en gidsen. Wat je ziet geeft dus een realistisch beeld van wat jij zelf kan zien, beleven en fotograferen op onze reizen.

Op naar de Balkan

Op 1 mei 2015 trokken twaalf Mergussers vol goeie moed met ons naar Varna, in Noord-Oost Bulgarije. We werden opgewacht door de twee lokale gidsen en de chauffeur van een heel comfortabele en ruime bus. Op weg naar het noorden maakten we een korte stop. Knappe vondst van een van de deelneemsters: een oehoe in de mist die zich niet zo eenvoudig liet zien. Later op de reis zou dit ruimschoots worden gecompenseerd. Bij aankomst kwamen de eerste leuke soorten met mondjesmaat binnen. De roodstuitzwaluw, de zwartkopmeeuw, zwarte sterns en geelpootmeeuwen.

De volgende twee dagen zouden we in de buurt enkele zoetwatermeren bezoeken en de steppes rond de kaap van Kaliakra. Hier was de lente al duidelijk geëxplodeerd. Overal bloemenpracht en een mooie mix van soorten zoals scharrelaars, een adult mannetje roodpootvalkkleine klapekster, de drie moerassterns samen (witvleugel-/witwang-/zwarte-), bonte tapuiten, kuifaalscholversdwergaalscholverswitoogeendengrote karekietenBalkankwikken, roodkeelpieper, steppenkiekendiefduinpieperskwakkenkalanderleeuwerikenkortteenleeuweriken, talrijke grielenAlpengierzwaluwenkleine vliegenvangersralreigerszwarte ibisbruinvis (ssp. relicta), bosruiterzomertalingenbaardmannetjesnor open en bloot, ortolanen vlakbij, adult zomer parelduikers, enkele dichte appelvinkengrauwe klauwierenhopnoordse nachtegalen open en bloot, bijenetersizabeltapuit, etc.

Het bleef niet alleen bij vogels. Onder andere de siesel (soort grondeekhoorn), de scheltopusik, een dode groene pad, de Moorse landschildpad, het oostelijk tijmblauwtje en talrijke plantensoorten zoals adonissen, de purperorchis en de affodil werden mooi waargenomen. Het hoogtepunt voor dit deel van de reis was echter een fenomenale wilde kat die ongetwijfeld bij iedereen op het netvlies is gebrand.

De Griekse landschildpad in een bloemrijk grasland. © Billy Herman

De laaglanden van het zuiden: Burgas

Na de noordelijke kust trokken we naar het zuiden, richting Burgas. Onderweg op onze transferdag probeerden we waar mogelijk productieve stops te maken. Zo werden de arendbuizerdoehoe, talrijke Balkanvliegenvangers tot op enkele meters, Balkanbergfluiterslangenarendschreeuwarendroodkopklauwierdraaihals open en bloot in de tele, casarcaSyrische bonte spechtcirlgorssperwergrasmus adult mannetje en een sublieme zwartkopgors genoteerd. Daarnaast zagen we de slangenoogskink en de oostelijke smaragdhagedis.

In het zuiden van Bulgarije, langs de kust, wordt de streek rond Burgas gekenmerkt door zoutpannes en kwalitatieve eiken-beukenbossen. Op twee dagen tijd konden we daarom een mooie mix van bosvogels en steltlopers waarnemen. Belangrijkste in de rij waren de grijskopspecht prachtig in zit, een schuchtere witrugspecht (ssp. lilfordi) die zich uiteindelijk mooi liet zien, Balkanvliegenvangerzeearend, tientallen schreeuwarenden en wespendievenzwarte ooievaars, kroeskoppelikanenkwakregenwulpzwarte ibissenpurperreigerskraanvogelroze pelikanenroodstuitzwaluwenzwarte ruiters, honderden kemphanenlachsternsdwergsternssteltklutendrieteenstrandlopers in zomerkleed, etc.

Spectaculaire afsluiter van de steltloperdag was echter een groep van honderden tot duizenden krombekstrandlopers en kleine strandlopers met daartussen een bonte strandloper en enkele breedbekstrandlopers. Simpelweg WOW. Verder tijdens dit deel van de reis ook nog de Griekse landschildpad, dobbelsteenslang, platbuik, vlinderorchis, slangenooghagedis, nog meer oostelijke smaragdhagedissen, wit bosvogeltje, vogelnestje, harlekijn, endemische tulpensoort, grote vuurvlinders, kegelkopbidsprinkhaan en een heerlijk uitzicht vanuit het hotel.

Het is steeds zoeken naar breedbekstrandlopers en terekruiters, de zeldzamere soorten die we hier kunnen vinden. © Billy Herman

Na de kuststreek werd een transferdag ingepland om het binnenland in te trekken. Recht naar de Oostelijke Rhodopen, een van de meest biodiverse bergstreken van Europa. Onderweg was het hoofdtarget de keizerarend. Aangekomen op de plek vonden we al snel een adulte vogel die het beste van zichzelf gaf. Verder hier en in de buurt de duinpieper prachtig in de telescoop. Wielewalen schitterend te zien, alsook de isabeltapuit, grauwe kiekendieven, etc.

Op een tweede stop hoorden we de Griekse spotvogel en zagen we een mooie nachtegaal, een kleine zwartkop en een koppel roodkopklauwier. Een enkeling van de groep zag een uitgekleurde maskerklauwier, maar helaas liet deze sloeber zich niet voor iedereen zien. Naast de vogels vonden we onder weg ook nog een vetkruidblauwtje, een bloemenblauwtje en een joekel van een zandadder.

Het laatste deel van de reis werden we ondergedompeld in glooiend berggebied met kliffen, bossen, meanderende rivieren en verlaten bergdorpjes. Qua vogels kregen we een heel ander pakket te zien dan de voorgaande plaatsen. Toppers in de rij waren de Aziatische steenpatrijs (een lifer (nieuwe soort) voor bijna iedereen van de groep van Mergus), aasgieren, vale gieren, oostelijke Baardgrasmus, oostelijke vale spotvogel, rotszwaluw, zwarte ooievaars, oostelijke blonde tapuit, grijze gors, dwergarend, blauwe rotslijster, slechtvalk, steenuilendwergooruil, rotsklevers subliem aan hun nest, een schitterende Griekse spotvogel, steenarend en na hard doorzetten mooi open en bloot rouwmezen als afsluiter.

Extra’s in de bergen waren de zuidelijke pijpbloemvlinder, beekrombout, vos, koningspage, groentjes, knoopkruid- en veldparelmoer, Griekse landschildpad, geelbuikvuurpad, hagedisslang, wolfsmelkpijlstaart en grote nachtpauwoog.

Moe maar heel voldaan keerden we zondag 10 mei terug van Bulgarije. Terug kijkend op wat een fantastische reis is geweest.

De grote nachtpauwoog, zowat de spectaculairste nachtvlinder van Europa. © Billy Herman

De begeleiding was heel goed op een informele en vriendschappelijke manier. Heb tijdens deze reis veel bijgeleerd, in het bijzonder over de determinatie van vogels. Je voelde onmiddellijk dat deze mensen bereid zijn hun natuurkennis te delen met de groep. Natuurbeleving van de bovenste plank!

- Lucas

Alle gidsen waren super. Vooral de gedrevenheid dat iedereen zoveel als mogelijk alles zag vond ik zeer positief. Iedereen, beginner en meer ervaren, werd betrokken.

- Johan

De reis heeft mijn verwachtingen ruim ingelost.

- Paul